Môi trường sức khoẻ
FUSIN BPIL+
FUSIN BPIL+

​MTXD - Lớp biểu bì được tạo thành từ các lớp tế bào khác nhau giúp tạo thành hàng rào bảo vệ cho da. Chức năng hàng rào bảo vệ da được đề cập đến lớp sừng ngoài cùng của da. Lipids được tổng hợp trong lamellar bodies và phân bổ vào khoảng không gian ngoại bào ở trên cùng của lớp hạt.

Chủ động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
Chủ động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

​MTXD - Ngày 3 và 4/6, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân phối hợp với UBND phường An Thới tổ chức các hoạt động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.