Xây dựng xã hội lành mạnh
Xây dựng xã hội lành mạnh
Lâm Đồng: Kỷ luật cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số huyện, thành phố
Lâm Đồng: Kỷ luật cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số huyện, thành phố

MTXD - Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa thi hành kỷ luật cảnh cáo, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo Huyện ủy, UBND các huyện Đam Rông, Lạc Dương và Đạ Huoai. Đồng thời đề nghị Tỉnh ủy Lâm Đồng xem xét kỷ luật tổ chức Đảng và nguyên lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Bảo Lộc.