Bài 2: Thanh Hóa: Bắt giữ 2 thuyền hút cát trái phép do quản lý bến bãi HTX Thành Công chỉ đạo

Video

Vào lúc 6 giờ 40 phút, ngày 30/5/2024, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thuỷ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các đội nghiệp vụ của phòng Cảnh sát Kinh tế và Công an huyện Vĩnh Lộc bắt giữ 2 phương tiện thuyền sắt không có biển hiệu, không có đăng ký, đă

Thứ 5 , 06/06/2024