Tài nguyên
Thái Nguyên kỷ luật nhiều cán bộ quản lý xây dựng, khoáng sản
Thái Nguyên kỷ luật nhiều cán bộ quản lý xây dựng, khoáng sản

MTXD - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa họp kỳ thứ 13, ban hành thông qua kết quả kiểm tra, kỷ luật và đề nghị kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Đảng bộ Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường vì có vi phạm trong quản lý xây dựng, tài nguyên, đất đai.