Pháp luật - Môi trường xây dựng
Văn bản pháp quy
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk chậm cung cấp thông tin cho Báo chí
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk chậm cung cấp thông tin cho Báo chí

MTXD – Đã hơn 02 tháng kể từ ngày phóng viên Tạp chí Môi trường Xây dựng liên hệ đặt lịch làm việc tìm hiểu thông tin việc xây dựng khu tái định cư thuộc xã Cư Bông, huyện Ea Ka, tỉnh Đắk Lắk nhưng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao...

NHNN không cấm thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai
NHNN không cấm thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

​MTXD – Thông tư 22 không hạn chế việc cá nhân mua nhà thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai. Điều kiện "nhà đã hoàn thành theo hợp đồng mua bán nhà" chỉ áp dụng đối với khoản cho vay thế chấp nhà được áp dụng mức hệ số rủi ro thấp hơn so với các khoản vay bảo đảm bằng bất động sản khác.

Đánh giá việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng  QCXDVN 01 2021/BXD trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch của tỉnh Thanh Hóa
Đánh giá việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01 2021/BXD trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch của tỉnh Thanh Hóa

MTXD - Sở Xây dựng Thanh Hóa là cơ quan chuyển món thuộc Ủy ban nhân dân cấp tính thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật nhà ở công