Pháp luật - Môi trường xây dựng
Văn bản pháp quy
Những quy định mới về cấp giấy phép môi trường
Những quy định mới về cấp giấy phép môi trường

​MTXD - Giấy phép môi trường là công cụ bảo đảm điều kiện cần và đủ, cho phép các cơ sở trước khi đi vào vận hành hoạt động phải thực hiện đúng các yêu cầu, điều kiện để phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ ô nhiễm.

Quy định mới trong xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
Quy định mới trong xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

​MTXD - Một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng có thay đổi về mức xử phạt theo quy định mới của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP, hành vi xây dựng sai phép, không phép, không đúng quy hoạch bị tăng mức xử phạt gần 3 lần.

Khai thác miễn phí thông tin, dữ liệu mở về quy hoạch
Khai thác miễn phí thông tin, dữ liệu mở về quy hoạch

MTXD - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Ký quỹ "trách nhiệm"
Ký quỹ "trách nhiệm"

​MTXD - Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhằm phục hồi, phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường tự nhiên theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng
Bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng

MTXD - Ô nhiễm môi trường không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống, môi trường xã hội của tất cả các loài trên trái đất mà trên thực tế nó đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người