Pháp luật - Môi trường xây dựng
Văn bản pháp quy
21 vị trí công tác lĩnh vực xây dựng phải định kỳ chuyển đổi
21 vị trí công tác lĩnh vực xây dựng phải định kỳ chuyển đổi

MTXD - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng.

Quảng Bình kiến nghị Chính phủ xử lý vướng mắc trong quá trình áp dụng Nghị định số 15/2021
Quảng Bình kiến nghị Chính phủ xử lý vướng mắc trong quá trình áp dụng Nghị định số 15/2021

MTXD - Việc áp dụng tiêu chí phân loại "dự án đầu tư xây dựng khu đô thị" tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và quy định điều kiện nhà nước thu hồi đất tại Điều 62 Luật Đất đai 2013 đối với "khu đô thị mới" đã gặp các vướng mắc được xác định do chưa có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng.

Nghệ An: Không xem xét chấp thuận các dự án mới cho những chủ đầu tư có vi phạm quy định pháp luật về đất đai.
Nghệ An: Không xem xét chấp thuận các dự án mới cho những chủ đầu tư có vi phạm quy định pháp luật về đất đai.

MTXD - Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn số 6680/UBND-CN về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh.