Quy hoạch - Kiến trúc
Kiến trúc
Tiềm năng phát triển nhà ở thân thiện môi trường cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc sử dụng gạch đất không nung tự chèn từ nguồn đất địa phương
Tiềm năng phát triển nhà ở thân thiện môi trường cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc sử dụng gạch đất không nung tự chèn từ nguồn đất địa phương

MTXD - Tóm tắt: Tại nhiều khu vực khó khăn thuộc miền núi phía Bắc, các hộ người nghèo sinh sống thường ở trong các ngôi nhà tạm, dột nát với điều kiện sống rất khó khăn. Bên cạnh đó, việc xây dựng khó khăn liên quan đến vận chuyển và các chi phí về...

Kiến trúc nhà ống Việt, thực trạng và giải pháp
Kiến trúc nhà ống Việt, thực trạng và giải pháp

​MTXD - Đô thị Việt Nam hiện nay, nhà ống là kiểu nhà phố điển hình nhất. Đất hẹp người đông nên thường phải lấy chiều cao bù cho mặt bằng. Hạn chế lớn nhất của loại nhà này là nhà cao nhà thấp, thò thụt làm mất mỹ quan trong bức tranh kiến trúc đô...

Đề xuất gần 1700 tỷ đồng đầu tư đề án bảo tồn và phát huy giá trị đô thị cổ Hội An
Đề xuất gần 1700 tỷ đồng đầu tư đề án bảo tồn và phát huy giá trị đô thị cổ Hội An

UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An theo đúng nguyên tắc bảo tồn tính chân xác, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kế thừa, bảo tồn và phát triển, theo phương châm “bảo tồn để phát triển” và “phát triển để bảo tồn”.

Thực trạng các khu tập thể cũ ở Hà Nội giai đoạn 1954 -1990
Thực trạng các khu tập thể cũ ở Hà Nội giai đoạn 1954 -1990

​MTXD - Trong lịch sử phát triển xây dựng miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng, mô hình khu ở đã xuất hiện từ trước những năm 1954. Tuy nhiên, kể từ năm 1954, sau khi người Pháp rút khỏi, miền Bắc Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới theo đường lối XHCN.

Đô thị thông minh trong kỷ nguyên số
Đô thị thông minh trong kỷ nguyên số

MTXD - Xác định đô thị hóa là tất yếu khách quan, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội; phát triển đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số đang được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.