Môi trường xã hội
Thủ Thừa – Long An: Vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và đất đai, Công ty TNHH Dương Vũ bị phạt tổng số tiền 145 triệu đồng
Thủ Thừa – Long An: Vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và đất đai, Công ty TNHH Dương Vũ bị phạt tổng số tiền 145 triệu đồng

MTXD – UBND huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) đã ban hành 02 Quyết định xử phạt hành chính với Công ty TNHH Dương Vũ với tổng số tiền 145 triệu đồng về hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình nhà kho không có giấy phép xây dựng và chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn.