Môi trường xã hội
Phát triển Du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia Bạch Mã
Phát triển Du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia Bạch Mã

​MTXD - Vườn quốc gia Bạch Mã (VQGBM) có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên, để khai thác bền vững, có hiệu quả du lịch sinh thái của VQGBM gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế - xã hội địa phương...