Ý tưởng mới
Nghiên cứu một số tính chất của Bê tông có cốt trấu
Nghiên cứu một số tính chất của Bê tông có cốt trấu

​MTXD - Tóm tắt: Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về bê tông có sử dụng trấu để sản xuất cấu kiện bảo vệ bờ. Bê tông có trấu làm giảm đáng kể cường độ nếu hỗn hợp bê tông có độ sụt. Bê tông có trấu có thể nâng cao độ thấm nước. Nên sử dụng bê tông có trấu ở dạng bán khô.

​Ngân hàng rác – Gửi rác, rút tiền
​Ngân hàng rác – Gửi rác, rút tiền

​MTXD - Hơn 72,4 triệu đồng được trao, đồng nghĩa với trên 12.000 tấn rác thải nhựa các loại được thu gom, tái chế sử dụng thành những sản phẩm phù hợp là kết quả từ mô hình “Ngân hàng rác - Gửi rác, rút tiền” do Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh duy trì hơn 5 tháng qua

  Gần 100 bài dự thi  “Kiến trúc xanh sinh viên 2022”
Gần 100 bài dự thi “Kiến trúc xanh sinh viên 2022”

MTXD – Giải thưởng Kiến trúc xanh sinh viên 2022 đã được phát động từ tháng 03/2022 và tính đến nay số lượng bài dự thi Ban tổ đã chức nhận được gần 100 bài của sinh viên 12 trường đại học trên cả nước.

Tiếp cận kinh tế tuần hoàn của ISRAEL qua xử lý nước thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị kinh nghiệm cho Việt Nam
Tiếp cận kinh tế tuần hoàn của ISRAEL qua xử lý nước thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị kinh nghiệm cho Việt Nam

MTXD - Tóm tắt: Quốc gia Do Thái khi lập nước năm 1948 có xuất phát điểm khó khăn và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nên luôn nỗ lực tối đa hoá hiệu quả sử dụng nguồn lực. Do đó, mô hình nền kinh tế tuần hoàn là tối ưu để Israel hướng tới. Israel đã...