Ý tưởng mới
Tiềm năng điện sinh khối cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam
Tiềm năng điện sinh khối cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam

​MTXD - Điện sinh khối (biomass power) là việc sử dụng sinh khối (biomass) để sản xuất điện năng. Bài viết tập trung làm rõ ưu nhược điểm của năng lượng sinh khối, phân tích tiềm năng phát triển điện sinh khối của Việt Nam, làm cơ sở cho phát triển điện sinh khối ở Việt Nam.

Nghiên cứu một số tính chất của Bê tông có cốt trấu
Nghiên cứu một số tính chất của Bê tông có cốt trấu

​MTXD - Tóm tắt: Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về bê tông có sử dụng trấu để sản xuất cấu kiện bảo vệ bờ. Bê tông có trấu làm giảm đáng kể cường độ nếu hỗn hợp bê tông có độ sụt. Bê tông có trấu có thể nâng cao độ thấm nước. Nên sử dụng bê tông có trấu ở dạng bán khô.

​Ngân hàng rác – Gửi rác, rút tiền
​Ngân hàng rác – Gửi rác, rút tiền

​MTXD - Hơn 72,4 triệu đồng được trao, đồng nghĩa với trên 12.000 tấn rác thải nhựa các loại được thu gom, tái chế sử dụng thành những sản phẩm phù hợp là kết quả từ mô hình “Ngân hàng rác - Gửi rác, rút tiền” do Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh duy trì hơn 5 tháng qua

  Gần 100 bài dự thi  “Kiến trúc xanh sinh viên 2022”
Gần 100 bài dự thi “Kiến trúc xanh sinh viên 2022”

MTXD – Giải thưởng Kiến trúc xanh sinh viên 2022 đã được phát động từ tháng 03/2022 và tính đến nay số lượng bài dự thi Ban tổ đã chức nhận được gần 100 bài của sinh viên 12 trường đại học trên cả nước.