Quy hoạch - Kiến trúc
Quy hoạch
Đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
Đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

MTXD - Đến năm 2030 Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đó là mục tiêu của Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Công bố quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040
Công bố quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040

MTXD - Sáng 11/3, tại thành phố Hạ Long, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức công bố quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/2/2023.

Triển khai quy hoạch xây dựng các thị trấn sinh thái tại Hà Nội: Thực tiễn và đề xuất các tiêu chí đô thị sinh thái theo định hướng phát triển bền vững
Triển khai quy hoạch xây dựng các thị trấn sinh thái tại Hà Nội: Thực tiễn và đề xuất các tiêu chí đô thị sinh thái theo định hướng phát triển bền vững

MTXD - Tóm tắt: Đô thị sinh thái là mô hình đô thị đã được nghiên cứu và triển khai tại nhiều nước trên thế giới; đặc biệt tại những nước phát triển, làmô hình đô thị hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững. Tại Việt Nam, phát triển đô thị theo...