Quy hoạch - Kiến trúc
Quy hoạch - Kiến trúc
Quảng Bình: Quy hoạch phân khu đô thị du lịch biển Hải Ninh
Quảng Bình: Quy hoạch phân khu đô thị du lịch biển Hải Ninh

​MTXD – Ngày 04/12/2023, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 3431/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị du lịch biển Hải Ninh, tỷ lệ 1/2.000; với diện tích gần 760ha, phát triển theo hướng đô thị hóa cùng với Bảo Ninh tạo thành...

Tiếp xúc với nghệ thuật diễn dịch cấu trúc
Tiếp xúc với nghệ thuật diễn dịch cấu trúc

​MTXD - Diễn dịch cấu trúc (Deconstructivism), còn gọi là Giải cấu trúc, Giải toả kết cấu hay Hậu cấu trúc (Post – structuralism). Nghĩa đen của từ này là làm vỡ hoặc phá hủy một trật tự không thời gian hay hệ thống kết cấu, bố cục hình khối, kể cả một định dạng siêu hình chủ quan.