Quy hoạch - Kiến trúc
Quy hoạch - Kiến trúc
Hà Nội - Nâng cao chất lượng trong lập quy hoạch
Hà Nội - Nâng cao chất lượng trong lập quy hoạch

​MTXD - Nhằm nâng cao chất lượng, đúng tiến độ, đáp ứng các yêu cầu đặt ra đối với công tác quy hoạch, Chính phủ yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo quy định của Luật Quy hoạch và các...

Để thị trường công trình xanh Việt Nam cất cánh?
Để thị trường công trình xanh Việt Nam cất cánh?

​MTXD - Theo kết quả của Nhiệm vụ KHCN trọng điểm của Bộ Xây dựng “Nghiên cứu Hướng dẫn Phát triển CTX ở Việt Nam” do Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện 2018-2019, mặc dù thị trường CTX Việt Nam đã hình thành, các chủ thể chính của thị trường như các...

Dấu ấn Xanh trong các công trình của TMS Group
Dấu ấn Xanh trong các công trình của TMS Group

​MTXD - Với chiến lược phát triển bền vững, ưu tiên việc tái tạo năng lượng, cân bằng sức khỏe, đề cao yếu tố trải nghiệm hài hòa cùng thiên nhiên, TMS Group đã kiến tạo nên những công trình mang dấu ấn xanh chuẩn mực.