Tin Tức
 Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi): Nghiên cứu cho phép xây dựng các tuyến đê mới phù hợp với quy hoạch phòng, chống lũ
Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi): Nghiên cứu cho phép xây dựng các tuyến đê mới phù hợp với quy hoạch phòng, chống lũ

MTXD - Chiều 11/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) theo hướng cho phép xây dựng các tuyến đê mới phù hợp với quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều.

Vai trò báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Vai trò báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

MTXD - Phòng, chống tham nhũng luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà Đảng ta tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; góp phần giữ vững ổn định...