Công nghệ môi trường
Hội thảo “Giải pháp thiết kế, lắp đặt, sử dụng trang thiết bị công trình để đảm bảo điều kiện chất lượng không khí trong nhà”
Hội thảo “Giải pháp thiết kế, lắp đặt, sử dụng trang thiết bị công trình để đảm bảo điều kiện chất lượng không khí trong nhà”

​MTXD - Sáng ngày 02/11/2022, Hội thảo về “Giải pháp thiết kế, lắp đặt, sử dụng trang thiết bị công trình để đảm bảo điều kiện chất lượng không khí trong nhà” đã diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng);...