Pháp luật - Môi trường xây dựng
Văn bản pháp quy
21 vị trí công tác lĩnh vực xây dựng phải định kỳ chuyển đổi
21 vị trí công tác lĩnh vực xây dựng phải định kỳ chuyển đổi

MTXD - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng.