Hải Dương: Ngày thứ 7 xanh thu gom được hơn 15 tấn rác thải

Video

Thứ 4 , 27/03/2024