Hành trình về nguồn, sẻ chia yêu thương tới người dân xã Đông Thành huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang.

Video

Thứ 4 , 12/06/2024