Hơn 10 tỷ đồng sửa chữa đường, xuống cấp nghiêm trọng

Video

Thứ 6 , 01/03/2024