Karaoke Hoàng Kim Club ở Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị nhiều dấu hiệu vi phạm PCCC

Video

Thứ 6 , 17/11/2023