Mỹ Đức (Hà Nội): Dự án đường liên xã Tuy Lai đi xã Đồng tâm thi công kém chất lượng, tiềm ẩn TNGT

Video

Thứ 7 , 25/05/2024