Nhiều công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng tại xã Minh Cường huyện Thường Tín Hà Nội

Video

Thứ 6 , 12/05/2023