Sân bóng dấu hiệu không phép vô tư hoạt động trên địa bàn phường Đại Kim, quận Hoàng Mai

Video

Thứ 5 , 21/09/2023