Thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế Karaoke Smile hoạt động quá giờ, chưa đảm bảo PCCC

Video

Thứ 2 , 13/11/2023