Trạm bơm Đức Môn: Đơn vị thi công liệu có đủ năng lực khi thi công làm nứt nhà dân?

Video

Thứ 7 , 30/03/2024