Vĩnh Hưng – Hoàng Mai: Xuất hiện nhiều công trình đang vi phạm về xây dựng, trách nhiệm thuộc về ai?

Video

Thứ 6 , 19/04/2024