Bình Dương: Xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, kinh doanh phế liệu nhưng không đăng ký kinh doanh?

MTXD – Dù đã quá hạn việc thực hiện việc buộc cưỡng chế tháo dỡ công trình nhưng chủ công trình ngang nhiên không thực hiện, ngoài ra tại thửa đất tiếp tục xảy ra tình trạng kinh doanh phế liệu nhưng không đăng ký kinh doanh nhưng vẫn chưa bị xử lý triệt để.

MTXD – Dù đã quá hạn việc thực hiện việc buộc cưỡng chế tháo dỡ công trình nhưng chủ công trình ngang nhiên không thực hiện, ngoài ra tại thửa đất tiếp tục xảy ra tình trạng kinh doanh phế liệu nhưng không đăng ký kinh doanh nhưng vẫn chưa bị xử lý triệt để.

Dù đã ban hành QĐ XPHC, QĐ buộc tháo dỡ công trình vi phạm nhưng chủ công trình vẫn không thực hiện, ngoài ra còn kinh doanh phế liệu gây nguy cơ lớn trong việc bảo vệ môi trường

Theo văn bản số 1208/UBND-KT của UBND phường Bình Chuẩn phản hồi tới TC điện tử MTXD được biết, liên quan đến việc xây dựng, tập kết sắt thép, phế liệu tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại tờ bản đồ số 7, thửa 17, phường Bình Chuẩn: Bà Lê Thị Thanh được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thửa 1638, 17 tờ bản đồ 7, khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn.

Vào thời điểm tháng 09/2022, bà Lê Thị Thanh đã xây dựng nhà trên đất nông nghiệp với diện tích 366,41m2. Đồng thời bà Lê Thị Thanh làm thay đổi lớp mặt, suy giảm chất lượng của đất bằng bê tông đối với khu đất nông nghiệp (HNK) thuộc thửa 1638, 17, tờ bản đồ 7 nêu trên với diện tích 4.803,99m2. UBND phường Bình Chuẩn đã tham mưu UBND thành phố Thuận An ban hành Quyết định số 8982/QĐ-XPHC ngày 29/12/2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Hiện trạng trên khu đất trên, ông Lê Bá Tiến (chồng bà Lê Thị Thanh) đang hoạt động kinh doanh phế liệu (mua bán sắt) không đăng ký kinh doanh, UBND phường Bình Chuẩn đã tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định số 715/QĐ-XPHC ngày 06/3/2023 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với ông Lê Bá Tiến.

Qua hậu kiểm việc thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm nêu trên, bà Lê Thị Thanh chưa thực hiện. Ngày 06/7/2023, UBND thành phố Thuận An ban hành Quyết định số 2915/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Lê Thị Thanh.

Theo Quyết định cưỡng chế số 2915/QĐ-CCXP thì biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Lê Thị Thanh là; Biện pháp đối với hành vi 1 là: Buộc bà Lê Thị Thanh khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. 

Đối với hành vi 2: Buộc bà Lê Thị Thanh tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng với diện tích 366,41m2 trên đất trồng cây hằng năm khác trái quy định của pháp luật tại thửa đất 1638 và 17; tờ bản đồ số 7 phường Bình Chuẩn (theo Biên bản vi phạm hành chính số 05/BB-VPHC do UBND phường Bình Chuẩn lập ngày 22/12/2022).

Cũng theo Quyết định xử phạt hành chính về đất đai do UBND TP. Thuận an lập ngày 29/12/2022 được biết UBND phường Bình Chuẩn đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Thanh; sinh năm 1981 đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Hành vị 1: Làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất với diện tích đất bị hủy hoại từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta. Cụ thể: Bà Lê Thị Thanh đã làm thay đổi lớp đất mặt, suy giảm chất lượng của đất bằng bê tông đối với khu đất nông nghiệp, (HNK) với tổng diện tích 4.803,99m (đã trừ 600m2 đất ODT) tại vị trí thửa đất số 1638 và 17; tờ bản đồ số 7; thuộc khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (theo Biên bản vi phạm hành chính sô 05/BB-VPHC do UBND phường Bình Chuân lập ngày 22/12/2022, Thời điểm vi phạm: Tháng 09/2022.

b) Hành vi 2: Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác sang đât phi nông nghiệp tại khu vực đô thị đôi với diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,02 héc ta đến dưới 0,05 héc ta. Cụ thế: Bà Lê Thị Thanh đã tự ý chuyển đất trồng cây hàng năm khác để tổ chức thi công xây dựng công trình với tổng diện tích xây dựng 366,41m2 trên đất trồng cây hàng năm khác trái quy định pháp luật tại thửa đất số 1638 và 17; tờ bản đồ số 7; thuộc khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương; Thời điểm vi phạm: ngày 22/12/2022.

Bị áp dụng hình thức xử phạt, khắc phục hậu quả như sau: Hành vi 1: Mức xử phạt là 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng); Hành vi 2: Mức xử phạt là 13.000.000 (Mười ba triệu đồng). Đối với 02 hành vi trên biện pháp khắc phục hậu quả là khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Chưa dừng lại ở việc vi phạm trong lĩnh vực đất đai, thậm chí việc khắc phục hậu quả cũng chưa thực hiện. Một lần nữa UBND TP. Thuận An lại tiếp tục lập Quyết định xử phạt hành chính đối với ông Lê Bá Tiến (chồng bà Lê Thị Thanh).

Theo QĐ số 715/QĐ-XPHC do UBND TP.Thuận An lập ngày 06/03/2023 Quyết định Xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

  1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) có tên sau đây:

Họ và tên: Lê Bá Tiến; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1981; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Kinh doanh phế liệu; Căn cước công dân số: 038081018038; Ngày cấp: 21/11/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản ýl hành chính về trật tự xã hội; Hộ khẩu thường trú và địa điểm vi phạm: 99/11, khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định.

3. Quy định tại: Điểm a Khoản 3 Điều 6 và Điểm b Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ.

4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): Không.

5. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có): Không.

6. Bị áp dụng hình thức ửx phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

  1. Hình thức xử phạt chính: Phạt tiên với mức phạt tiên là 12.500.000 đông (Viết bằng chữ: Mười hai triệu năm trăm ngàn đồng).

Như vậy chỉ trên thửa đất 1638,17 tờ bản đồ số 7, phường Bình Chuẩn đã liên tiếp xảy ra nhiều việc sai phạm về lĩnh vực đất đai, cũng như kinh doan nhưng theo ghi nhận của PV thì việc xử lý dứt điểm tại đây vẫn chưa được xử lý một cách triệt để. Bằng những nội dung trên TC điện tử Môi trường Xây dựng kính chuyển những nội dung trên đến UBND tỉnh Bình Dương cùng các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý dứt điểm những nội dung còn tồn tại.

Phạm Sơn

 

Các tin khác

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

MTXD - Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 của...

Xúc tiến du lịch Việt Bắc tại Đà Nẵng
Xúc tiến du lịch Việt Bắc tại Đà Nẵng

MTXD - Tại Đà Nẵng, UBND các tỉnh Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và truyền thông giới thiệu Chương trình Du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XV - Bắc Kạn năm 2024.

Một số bài học quy hoạch thiết kế hành lang sông giữa lòng đô thị – Bài học từ Seoul Hàn Quốc
Một số bài học quy hoạch thiết kế hành lang sông giữa lòng đô thị – Bài học từ Seoul Hàn Quốc

Tổng quan: Rất nhiều thành phố lớn trên thế giới đều gắn với một con sông mẹ. Dòng sông...

Giải bài toán xử lý rác thải cồng kềnh ở Thủ đô
Giải bài toán xử lý rác thải cồng kềnh ở Thủ đô

MTXD – Hiện 23 phường thuộc 5 quận của Hà Nội đã chủ động bố trí các điểm tập kết rác thải cồng kềnh, tạo tiền đề cho việc phân loại rác đồng loạt trên toàn thành phố.

Bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường quận Hoàn Kiếm
Bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường quận Hoàn Kiếm

MTXD - Chiều 10/7, Tổ kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo 197 TP.Hà Nội đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm kiểm tra, chấn chỉnh công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2024.