Quảng Bình: Xây dựng Hòn La thành trung tâm kinh tế biển năng động, đa ngành, đa lĩnh vực

MTXD – Ngày 9/5, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã chủ trì Hội nghị thẩm định Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000.

MTXD – Ngày 9/5, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã chủ trì Hội nghị thẩm định Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị thẩm định.

Điều chỉnh tính chất Khu kinh tế Hòn La

Khu kinh tế Hòn La được Thủ tướng Chính phủ thành lập và ban hành Quy chế hoạt động tại Quyết định số 79/2008/QĐ- TTg ngày 10/06/2008. Đến ngày 10/07/2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 tại Quyết định số 851/QĐ-TTg (Quy hoạch năm 2012).

Theo đó, Hòn La có tính chất là Khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm: Công nghiệp - cảng biển - thương mại - dịch vụ - du lịch - đô thị và nông lâm ngư nghiệp. Đây cũng là một trung tâm kinh tế của tỉnh Quảng Bình, có các điều kiện về hạ tầng đô thị hiện đại, đồng bộ; có vai trò đầu tàu thu hút đâu tư và làm động lực phát triển cho các vùng khác.

Việc thành lập và triển khai quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Hòn La đã góp phần khai thác các lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, kinh tế và chính trị trong giao thương, dịch vụ quốc tế và trong nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình, khu vực Bắc Trung Bộ và cả miền Trung nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách khu vực này với các vùng khác trong cả nước.

Nhưng sau 12 năm triển khai thực hiện, đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La đến năm 2030 đã bộc lộ một số bất cập như phạm vi cảng Hòn La theo quy hoạch có một phần diện tích chồng lấn đất và mặt nước quốc phòng, quy hoạch một số khu chức năng chưa phù hợp hiện trạng dân cư, thiếu tính khả thi, quy hoạch chưa đảm bảo quỹ đất bố trí tái định cư…

Chính vì vậy, việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn phát triển mới là hết sức cần thiết.

Trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La đến năm 2040, ranh giới lập quy hoạch vẫn được giữ nguyên theo Quy hoạch năm 2012, bao gồm 6 xã ven biển của huyện Quảng Trạch với tổng diện tích khoảng 10.000 ha. Trong đó, diện tích phần đất liền khoảng 8.900ha, còn diện tích đảo và biển khoảng 1.100ha.

Đồ án dự báo đến năm 2040, Khu kinh tế Hòn La sẽ phát triển thành một trong những trung tâm kinh tế biển năng động, với nền kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực quan trọng của miền Trung. Khu kinh tế này sẽ lấy cảnh quan đô thị biển làm sức hấp dẫn, lấy nền tảng cơ sở hạ tầng phát triển để đẩy mạnh kinh tế biển, hướng đến sự thịnh vượng.

Về tính chất, Hòn La vẫn là Khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực; Là một trung tâm kinh tế của tỉnh Quảng Bình, có các điều kiện về hạ tầng đô thị hiện đại, đồng bộ; có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư và làm động lực phát triển cho các vùng khác.

Tuy nhiên, Khu kinh tế này sẽ bổ sung 2 tính chất là khu vực bảo tồn và phát huy giá trị sinh thái, văn hóa lịch sử, thích ứng hiệu quả với thiên tai và biến đổi khí hậu, đồng thời cũng là khu vực có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.

Về quy mô dân số và đất đai, dự báo đến năm 2030, Khu kinh tế Hòn La sẽ có khoảng 75.000 - 80.000 người, đất khu phi thuế quan khoảng 15ha và đất xây dựng các khu chức năng khoảng 4.998,2ha.

Đến năm 2040, dân số Hòn La dự kiến có khoảng 105.000 - 120.000 người, đất khu phi thuế quan khoảng 15ha và đất xây dựng các khu chức năng tăng lên khoảng 5.277ha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Phong Phú đã tiếp thu các ý kiến của Hội đồng thẩm định.

Về định hướng phát triển không gian, Khu kinh tế Hòn La sẽ được phân thành 5 phân khu phát triển chính, bao gồm: Khu phức hợp công nghiệp và dịch vụ cảng biển; Khu dân cư, đô thị du lịch sinh thái; Khu đồi núi phía Tây; Khu dân cư dịch vụ du lịch; Khu đô thị dịch vụ công nghiệp phía Tây.

Trong khi đó, không gian phát triển của các khu chức năng trong Khu kinh tế Hòn La được điều chỉnh, sắp xếp lại theo hướng: Khu phát triển sản xuất công nghiệp, kho tàng (diện tích khoảng 1.661,2ha); Cảng biển, cảng sông, âu thuyền (256,3ha); Khu phát triển dân cư (477ha); Khu phát triển hỗn hợp (909,7ha); Khu dịch vụ, du lịch (474,6ha); Khu sản xuất nông nghiệp (688,2ha); Khu quân sự, an ninh quốc phòng (600ha); Khu dịch vụ, công cộng (49,8ha); Khu vực không gian xanh (575,4ha); Khu vực lâm nghiệp (1.477,1ha); Điểm dân cư nông thôn hiện trạng (1.349,0ha); Nghĩa trang (230ha); Khu phi thuế quan (15ha).

Bên cạnh đó, Khu kinh tế cũng có định hướng phát triển 1 đô thị mới là đô thị Hòn La, phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chí của đô thị loại V, đến năm 2040 đạt chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, xã hội và môi trường tương đương với đô thị thoại IV.

Cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế

Đánh giá về Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2040, Hội đồng thẩm định nhất trí rằng, cơ quan tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch và đơn vị tư vấn đã tiếp thu các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành Trung ương để chỉnh sửa, hoàn thiện Đồ án.

Thành phần hồ sơ đầy đủ, Đồ án điều chỉnh quy hoạch vẫn đảm bảo tuân thủ các Quyết định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy hoạch cấp trên.

Tuy nhiên, các thành viên của Hội đồng thẩm định cũng đóng góp thêm một số ý kiến cho Ban quản lý Khu kinh tế và đơn vị tư vấn tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Đồ án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, đại diện Vụ Quy hoạch – Kiến trúc (Bộ Xây dựng) đề nghị phải làm rõ điều kiện để phát triển công nghiệp, lưu ý bổ sung hệ thống phòng cháy – chữa cháy, xem xét đảm bảo yếu tố quốc phòng - an ninh, chú ý bảo vệ quỹ đất rừng, đa dạng sinh học ven biển.

Đại diện Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) đề nghị so sánh, đối chiếu Quy hoạch mới với Quy hoạch năm 2012 để nhận ra các tồn tại, bất cập nhằm sửa chữa, bổ sung đúng chỗ.

Ngoài ra, cơ quan tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch cũng phải làm rõ định hướng phát triển các phân khu, bổ sung đánh giá xâm nhập mặn, xem xét tỷ lệ cấp nước sinh hoạt, nghiên cứu việc xây dựng tuyến đường kết nối Hòn La với Quốc lộ 1A, xem xét khả năng kết nối Khu kinh tế với đường sắt quốc gia…

Trong khi đó, đại diện Bộ Công an lưu ý phải bổ sung nội dung về hệ thống phòng cháy – chữa cháy và rà soát hiện trạng đất an ninh – quốc phòng. Đại diện Bộ Công thương cho rằng điều chỉnh quy hoạch cần phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp vùng và liên vùng tại Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050.

Bản đồ định hướng phát triển không gian của Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình.

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị rà soát, đánh giá sự phù hợp của quy hoạch Khu kinh tế Hòn La với các quy hoạch cấp trên, đồng thời làm rõ lý do giảm quy mô diện tích đất công nghiệp. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mong muốn Đồ án làm rõ hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và đất rừng.

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị làm rõ nội dung phát triển kinh tế biển và sử dụng mặt nước biển. Đại diện Bộ Tài chính nêu vấn đề rà soát, đánh giá kỹ nguồn lực phát triển, làm rõ lợi thế cạnh tranh so với các khu kinh tế khác, trên cơ sở đó sẽ kêu gọi đầu tư hợp lý và phân kỳ đầu tư phù hợp cho từng giai đoạn.

Trong khi đó, đại diện Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã lưu ý cơ quan tổ chức lập quy hoạch phải bổ sung lý do điều chỉnh tính chất của khu kinh tế và kế thừa cấu trúc không gian của Quy hoạch năm 2012.

Thay mặt chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Phong Phú đã tiếp thu các ý kiến của Hội đồng thẩm định và cam kết sẽ nhanh chóng chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế cùng đơn vị tư vấn sớm chỉnh sửa, hoàn thiện Đồ án.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá, nội dung Đồ án đảm bảo phù hợp với Nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phạm vi ranh giới đảm bảo không thay đổi, nội dung điều chỉnh quy hoạch có rà soát, đánh giá so với quy hoạch cũ.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng lưu ý cơ quan tổ chức lập quy hoạch phải tiếp tục rà soát việc thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt để làm rõ các tồn tại, bất cập. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La đến năm 2040 cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế này so với các khu kinh tế khác, từ đó cập nhật đúng tính chất, chức năng của khu kinh tế và xác định rõ vai trò của khu vực này trong các quy hoạch cấp trên.

Đồ án phải có rà soát quy hoạch sử dụng đất công nghiệp, nông nghiệp và lâm nghiệp phù hợp với quy hoạch tỉnh, bổ sung bảng cân đối đất đai. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng lưu ý việc bổ sung phạm vi ranh giới, tính chất và các chỉ tiêu để kiểm soát (đất đai, dân số…) của 5 phân khu phát triển; Làm rõ nội dung sử dụng mặt nước; Rà soát các tiêu chuẩn của đô thị loại IV…

Dịch Phong - baoxaydung.com.vn

Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/quang-binh-xay-dung-hon-la-thanh-trung-tam-kinh-te-bien-nang-dong-da-nganh-da-linh-vuc-375068.html

 

Các tin khác

Lâm Đồng: Chấn chỉnh thực hiện hợp đồng dịch vụ đo đạc tại một số Chi nhánh VPĐK cấp huyện, thành phố
Lâm Đồng: Chấn chỉnh thực hiện hợp đồng dịch vụ đo đạc tại một số Chi nhánh VPĐK cấp huyện, thành phố

MTXD - Ông Huỳnh Ngọc Hải Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản Số: 1284/STNMT-VP V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tại hệ thống Văn phòng ĐKĐĐ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nhiều công nghệ mới được trang bị cho Hyundai Accent tại thị trường Việt Nam
Nhiều công nghệ mới được trang bị cho Hyundai Accent tại thị trường Việt Nam

MTXD - Ngày 30/5, tại Hà Nội, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chính thức giới thiệu đến thị trường Việt Nam mẫu xe sedan Accent thế hệ hoàn toàn mới với giá bán từ 439 – 569 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT), cùng 4 phiên bản khác nhau và 7 lựa chọn màu sắc. Xe được bảo hành 5 năm h

Bình Thuận: Sở Xây dựng đề nghị rà soát các dự án ven biển để đảm bảo an toàn cho dân
Bình Thuận: Sở Xây dựng đề nghị rà soát các dự án ven biển để đảm bảo an toàn cho dân

MTXD – Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản đề nghị các UBND các huyện, thị xã La Gi, TP Phan Thiết và các chủ đầu tư dự án ven biển rà soát hồ sơ thiết kế của các công trình, hạng mục công trình để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bảo Lộc (Lâm Đồng): Chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh, xử lý việc khai thác khoáng sản trái phép
Bảo Lộc (Lâm Đồng): Chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh, xử lý việc khai thác khoáng sản trái phép

MTXD - Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc ( Lâm Đồng ) vừa ký và cho ban hành Văn bản số: 1156/UBND-VP chỉ đạo, Trưởng Công an thành phố Bảo Lộc, lập chuyên án đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn thành phố.

Việt Yên (Bắc Giang): Chính quyền có thờ ơ trước vấn đề ô nhiễm môi trường ?
Việt Yên (Bắc Giang): Chính quyền có thờ ơ trước vấn đề ô nhiễm môi trường ?

​MTXD - Mặc dù nằm trong hành lang đê thoát lũ, chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền...