Từ chiến thắng Điện Biên Phủ, mở đường cho những nỗ lực phát triển kinh tế xã hội

MTXD - Chiến thắng Điện Biên Phủ đã khẳng định những nỗ lực không biết mệt mỏi trong sự đoàn kết đi đến thắng lợi của dân tộc việt nam, đó không chỉ là mốc son chói lọi trong thời đại Hồ Chí Minh, mà còn mở đầu cho những nỗ lực phát triển kinh tế xã hội sau này.

MTXD - Chiến thắng Điện Biên Phủ đã khẳng định những nỗ lực không biết mệt mỏi trong sự đoàn kết đi đến thắng lợi của dân tộc việt nam, đó không chỉ là mốc son chói lọi trong thời đại Hồ Chí Minh, mà còn mở đầu cho những nỗ lực phát triển kinh tế xã hội sau này.

Chiến thắng vĩ đại của thời đại Hồ Chí Minh

Cách đây 69 năm (7/5/1954 - 7/5/2023), tại Điện Biên Phủ - trên cánh đồng lòng chảo Mường Thanh, thuộc miền rừng núi Tây Bắc đã diễn ra trận quyết chiến chiến lược với kẻ thù xâm lược. Vượt qua mọi thử thách và khó khăn tột cùng, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ảnh Bảo tàng Lịch sử TPHCM.

Những hình ảnh được ghi lại với sự nỗ lực tột cùng của quân và dân ta, dưới sự chỉ đạo tài tình sáng suốt của Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hồ Chí Minh, và tài thao lược quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những đoàn dân công với xe đạp vận tải vào chiến trường, những đoàn quân kéo pháo hay hành quân với áo trấn thủ và lá ngụy trang, những con người Việt Nam nhỏ bé mà kiên cường trước sức mạnh vượt trội của kẻ thù đã làm nên một sự kiện chấn động thế giới loài người thời điểm đó. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất, giáng đòn quyết định tạo bước ngoặt lịch sử làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh giữa ta và địch, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

69 năm đã trôi qua, chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến dịch điển hình trong lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta đánh thắng quân viễn chinh Pháp có tiềm lực quân sự mạnh, vũ khí trang bị hiện đại. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về Nhân dân Việt Nam. Chiến thắng vĩ đại này không những ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son rực sáng nhất trong thế kỷ XX, mà ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện lịch sử trọng đại này không hề phai mờ, trái lại, những bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại, có ý nghĩa to lớn, là sự kết tinh của nhiều nhân tố, trong đó, quan trọng nhất là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, của ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ đồng thời là chiến thắng của tình đoàn kết chiến đấu bền chặt, thủy chung, son sắt giữa quân đội, nhân dân 3 nước Đông Dương và sự đoàn kết, giúp đỡ, ủng hộ của các nước anh em và bạn bè yêu chuộng hòa bình quốc tế. Chiến thắng Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại, góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại.

 Dân công vận tải lương thực, vật tư phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh TTXVN)

Trở lại Điện Biên hôm nay, nhiều người đã không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của địa danh lịch sử này. Sau 69 năm từ ngày chiến thắng, Điện Biên không ngừng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xứng đáng là phên dậu vững chắc nơi biên cương tổ quốc. Bằng các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, Nhà nước đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng xây dựng các chương trình phúc lợi công cộng có tác động tích cực đối với việc phát triển địa phương, hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư làm thay đổi diện mạo bức tranh nông thôn vùng cao. Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Điện Biên cũng chú trọng chăm lo gia đình chính sách; quan tâm đời sống đồng bào vùng cao, đảm bảo an sinh xã hội. Các điểm bưu điện văn hoá xã trở nên nhộn nhịp, tạo điều kiện cho nông dân tìm hiểu kiến thức khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế, phục vụ sản xuất, chăn nuôi, nâng cao văn hoá. Sau nhiều năm triển khai chương trình 135/CP, Nhà nước đầu tư hàng trăm tỷ đồng, xây dựng hàng nghìn công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn. Từ các nguồn vốn Chương trình 134/CP; 135/CP; chương trình kiên cố hoá trường lớp học... các công trình phúc lợi công cộng, hệ thống điện, đường, trường trạm y tế, công trình thuỷ lợi, nhà văn hoá trung tâm khang trang, nông thôn vùng cao của Điện Biên như được khoác lên mình chiếc áo mới, diện mạo thay đổi từng ngày. 

Động lực cho sự phát triển

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ; chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương; bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945; mở ra giai đoạn cách mạng mới, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bức tranh Panorama tái hiện Chiến dịch Điện Biên Phủ  tại tầng 2 của Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tinh thần của Chiến thắng vĩ đại này đã được quân và dân ta tiếp nối, phát huy cao độ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lập lên những chiến công hiển hách, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những bài học kinh nghiệm của chiến thắng Điện Biên Phủ đã có những giá trị to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn thách thức không nhỏ trong thực hiện mục tiêu phát triển đột phá, nhanh, bền vững, xóa đói giảm nghèo thiết thực, hiệu quả.

Trong những định hướng phát triển đất nước sau này của Đảng và Nhà nước, vẫn luôn phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng ta có ý chí, niềm tin, khát vọng vươn lên, xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng. Biến quyết tâm thành hành động, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc; ý chí quyết chiến, quyết thắng và khát vọng hòa bình của nhân dân ta, thể hiện sâu sắc, đậm nét trong các cuộc kháng chiến mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh.

Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng ta phải có ý chí, niềm tin, khát vọng vươn lên, xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng. Biến quyết tâm thành hành động, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý chí quyết chiến, quyết thắng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta chung sức đồng lòng, gắn kết sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

 

TP Điện Biên ngày nay. (ảnh Vũ Lợi)

Ngày nay, xu thế chủ đạo của thế giới là hòa bình, hợp tác và phát triển nhưng vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn, diễn biến phức tạp; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, chủ nghĩa dân tộc, dân túy, bảo hộ và các thách thức an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… gia tăng. Khoa học công nghệ phát triển nhanh và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng xuất hiện những thách thức mới trên mọi mặt của đời sống xã hội. Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, thế và lực của đất nước ta không ngừng được nâng lên; uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, sức chống chịu và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế còn nhiều hạn chế; năng suất, chất lượng, hiệu quả chưa cao; nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình và tụt hậu vẫn còn hiện hữu. Phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại mặc dù đã đạt được những thành tựu quan trọng nhưng nhiệm vụ đặt ra còn rất nặng nề.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng, mạnh mẽ, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, đã và đang đặt ra những yêu cầu mới và đứng trước không ít khó khăn, thách thức cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Năm 2023, Việt Nam và Cộng hòa Pháp sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Thành quả này cho thấy hai nước đều đã, đang vượt qua quá khứ của 68 năm về trước để xây dựng một mối quan hệ hữu nghị ngày càng quan trọng hơn với cả hai.

Tỉnh Điện Biên có khu di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, gồm 45 điểm di tích, cùng văn hóa giàu bản sắc của 19 dân tộc anh em. Những năm gần đây, du lịch Điện Biên có nhiều nét khởi sắc, điều này được minh chứng thông qua những kết quả hoạt động du lịch hàng năm. Bên cạnh phát triển các thành phần kinh tế, Điện Biên cũng tích cực triển khai các nội dung trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, trọng tâm triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và thực hiện dự án Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Chiến dịch Điện Biên Phủ; khuyến khích liên danh, liên kết tạo thành các tuyến du lịch trong nước, quốc tế để đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng các hoạt động du lịch. Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng hướng tới mục tiêu Điện Biên trở thành trung tâm du lịch quan trọng của cả nước.

Tiêu Dao

 

Các tin khác

Các yếu tố tác động kiểm soát giá vật liệu xây dựng đối với dự án xây dựng đường bộ cao tốc tại Việt Nam
Các yếu tố tác động kiểm soát giá vật liệu xây dựng đối với dự án xây dựng đường bộ cao tốc tại Việt Nam

MTXD - Đầu tư xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam đang được triển khai với quy mô rất lớn trên khắp cả nước đi qua nhiều địa phương. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng là nội dung của dự án xây dựng, tỷ trọng chi phí vật liệu chiếm tới hơn 40% đến 70% tổng chi phí trong dự án.

TP.HCM: Khi nào thu hồi khu đất vàng 152 Trần Phú?
TP.HCM: Khi nào thu hồi khu đất vàng 152 Trần Phú?

MTXD – Mới đây, lãnh đạo TP.HCM tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thu hồi khu đất vàng 152 đường Trần Phú (phường 4, quận 5) và giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục cưỡng chế cho UBNDquận 5 phải tiến hành các công việc trong thời gian sớm nhất.

Hải Phòng: Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ huyện An Lão
Hải Phòng: Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ huyện An Lão

​MTXD - Chiều 19/4, Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ huyện An Lão.

Long An: UBND tỉnh công bố tình huống thiên tai xâm nhập mặn trên địa bàn
Long An: UBND tỉnh công bố tình huống thiên tai xâm nhập mặn trên địa bàn

MTXD – Ngày 17/4, UBND tỉnh Long An vừa ban hành quyết định số 3695/QĐ-UBND về việc công bố tình huống thiên tai xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Long An. Theo đó, cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn thuộc cấp độ 4.

Lai Châu: Khởi tố 07 bị can cố ý gây thương tích vì tranh chấp đất nương
Lai Châu: Khởi tố 07 bị can cố ý gây thương tích vì tranh chấp đất nương

​MTXD – Tranh chấp trong quá trình phát nương sản xuất tại khu vực Háng Lìa Già thuộc bản Nả Kế 3, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu giữa gia đình Giàng A Thanh và anh em nhà Giàng A Lồng dẫn đến xô xát, hậu quả làm 7 người bị thương tích từ 5 đến 11%.